Rattendaal.be  2009

 

 

 

 

 

Bedrijvencentrum

   RATTENDAAL

  • Bedrijfsruimten
  • Faciliteiten
  • Plannen

Liggingsplan

 

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuratieve kaart van 1719 uit het kaart-boek van de goederen van de abdij Ter Kameren. Het "Hof te Zellicht" wordt voorgesteld ale een gesloten vierkants-hoeve met in het noorden vermoedelijk relicten van een kasteel of belangrijke residentie.

 

 

 

 

      

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

De geschiedenis van het "Hof te Zellick" en het "Kasteel van Rattendaal" zijn terug te vinden sinds circa 1170 in de 'Cartulaire d'Affligem' waarin sprake is van Everard van Zellick en zijn zoon Wiger. In 1174 bewoonden Ywain de Sellecke en Marbelie, zijn vrouw het "Hof te Zellick".

 

In1278 verwerft de abdij Ter Kameren tienden te Rattendaal van Leonius de Praedio, met goedkeuring van Hendrik van Leuven, de heer van Gaasbeek en Herstal.

 

 

 

 

Verbondenheid tussen het  "Kasteel van Rattendaal" en het "Hof te Zellick".

 

 

Uittreksel uit de Primitieve kadasterkaart, gedateerd uit 1826 van J.L. Voncken waar het "Zellickhof" deel uitmaakt van een kasteeldomein met landschappelijke vijver en parkje (archief Kadaster Brabant, Brussel). 

 

 

De geschiedenis van het "Kasteel van Rattendaal" is nauw verbonden met deze van het "Hof te Zellick". Op de kaart van Ferraris (1772) staat trouwens als enige vermelding "Chau de Zellick". Vermoedelijk vormden beide een complex: een KASTEELHOEVE.